Podmínky použití

Každý uživatel / návštěvník těchto stránek může po seznámení se s níže uvedenými podmínkami použití tuto databázi používat. Registrací či objednáním jakékoli položky z databáze potvrzujete jednoznačný souhlas s níže uvedenými podmínkami.

Za obsah a popis jednotlivých fotografií v souladu se zákony ČR zodpovídají jejich jednotliví autoři, jež jsou u všech fotografií vždy jmenovitě uvedeni.

Web MediaFoto.cz provozuje:

Jiří Částka
Jilmová 238/1
460 07  Liberec 7
IČ: 702 186 17
tel.: +420 777 072 094
info@mediafoto.cz
www.mediafoto.cz

Všechny fotografie v databázi mají vždy uvedeno jedinečné identifikační číslo (ID) a název autora fotografie. Dále v detailu fotografie vždy uvádíme maximální dostupné rozlišení snímku v databázi, datum pořízení, název, popis a klíčová slova fotografie a také ceny za užití v závislosti na typu licence a velikosti použití. Fotografie se zobrazují pouze v náhledové velikosti (velikostech) a jsou vždy opatřeny ochranným vodoznakem.

Jakékoli používání fotografií zde umístěných (vyjma prohlížení) podléhá předchozímu uhrazení poplatku za užití díla provozovateli fotobanky Mediafoto, který následně vyplatí autora dané fotografie.

Licence je trvalá a nevýhradní. Umožňuje využívání fotografie uživatelem pro vlastní účely (případně pro účely třetích osob, pro které uživatel připravuje materiály s užitím dané fotografie) po časově neomezenou dobu. Fotografie je v nevýhradní licenci, tj. autor fotografie může s fotografií dál nakládat dle libosti (poskytovat jí dalším zájemcům). V případě zájmu o výhradní užití nějaké fotografie nás prosím kontaktujte. Více informací o licencích naleznete v menu Typy licencí.

Při každé publikaci fotografie (s vyjímkou užití, kde by došlo uvedením textu k výraznému narušení grafického celku) je uživatel povinen uvést následující údaje:
"foto: (c) Jméno Autora / MediaFoto.cz"

Uživatel nesmí zakoupenou fotografii žádným způsobem dále šířit (zejména elektronicky) či převádět práva k užití na třetí osoby a to ani za úplatu. Vyjímku tvoří umístění jako nedílná součást webové prezentace (část graficekého designu, doprovodná fotografie k článku a pod.), kdy je omezena velikost delší strany fotografie na 800 pixelů.

Reklama