• Okamžité stažení:

hrad, Valdštejn

Editorial - Mini fotografie

Licence: Editorial
Tento typ licence je určen výhradně pro zpravodajské (nekomerční) užití fotografie v internetových či tištěných médiích. Jakékoli jiné, zejména komerční užití fotografie je zakázáno! Způsob a typ použití nesmí být v rozporu se zákony České Republiky a dobrými mravy. Licence je nevýhradní a trvalá.

Rozlišení: 400 x 267 px ( 3.4cm x 2.3cm @ 300 dpi )

Formát: JPG

Dostupné množství: Neomezené

Cena: 99,00 CZK