• Okamžité stažení:

Statek, lidová architektura

FOTOGRAFIE V PLNÉM ROZLIŠENÍ

Licence: Editorial
Tento typ licence je určen výhradně pro zpravodajské (nekomerční) užití fotografie v internetových či tištěných médiích. Jakékoli jiné, zejména komerční užití fotografie je zakázáno! Způsob a typ použití nesmí být v rozporu se zákony České Republiky a dobrými mravy. Licence je nevýhradní a trvalá.

Rozlišení: 7170 x 4780 px

Dostupné množství: Neomezené

Cena: 1.490,00 CZK